Obr: m_r1_c4.jpg

Profesionální předseda SVJ  

Vstup do zákaznické zóny

 

 


Nový občanský zákoník NOZ v ustanovení § 159 odstavec 1, definuje statutární orgán SVJ (předsedu nebo výbor), jako " řádného hospodáře“ tj. výkon funkce je podmiňován potřebnými znalostmi a pečlivostí. Ten kdo toto nesplňuje, může se tak dopouštět jednání, které je v rozporu s ustanovením zákona. SVJ může na výboru/předsedovi vymáhat případnou škodu, která jeho jednáním mohla vzniknout tj. statutární orgány mají plnou majetkovou odpovědnost!

Víme, že v dnešní době je splnění tohoto požadavku náročné jak z hlediska časového, tak šíří potřebných znalostí a dovedností.

Nabízíme proto výkon funkce Profesionálního předsedy naší Fy na základě smlouvy (společnost je pojištěna)

 • Převezmeme plné zastoupení Společenství a právní odpovědnosti za vedení společenství.
 • Převezmeme ekonomickou odpovědnost za hospodaření společenství, vedení účetnictví, účetní závěrky, návrh rozpočtu.
 • Zajistíme uzavírání smluv dle usnesení shromáždění.
 • Převezme jednání jménem společenství vůči orgánům, institucím a dodavatelům.
 • Zajistíme včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a povinností vůči třetím osobám.
 • Zajistíme uplatňování pohledávek společenství, vymáhání plnění povinností uložených členům společenství jednotek a zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek.
 • Zajistíme kontrolu výdajů spojených se správou, údržbou a opravami společných částí domu a záloh na služby.
 • Zajistíme dohled a kontrolu nad finančními toky SVJ.
 • Zajistíme svolání shromáždění vlastníků (minimálně 1x ročně).
 • Zajistíme agendu spojenou s organizací shromážděn (pozvánky, zápisy, usnesení).
 • Zajistíme informování vlastníků bytových jednotek o plnění úkolů stanovených shromážděním.
 • Zajistíme řešení věcí týkající se správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo si je shromáždění nevyhradilo.
 • Zajistíme pravidelné kontroly domu a jednání s vlastníky, evidence jejich požadavků a návrhy řešení.
 • Převezmeme odpovědnost za správu osobních údajů jednotlivých vlastníků a dodržování platné legislativy (GDPR).


 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 5.5.2019