Obr: m_r1_c4.jpg

Bonusy  

Vstup do zákaznické zóny

 

 


On-line přistup k vybraným datům SVJ


Zástupci výborů společenství vlastníků v naší správě mají možnost bezplatně využívat nástroj Web Building manager. Jedná se o internetovou aplikaci, která jim umožňuje rychlý, komfortní a bezpečný přístup přes zabezpečené webové rozhraní ke svým datům - sestavám připravených námi používaným informačním systémem Building manager (včetně tisků):  • Finanční zpráva
  • Přehled vlastníků
  • Saldo vlastníků
  • Kniha FP a úhrad
  • Vyúčtování vlastníků
  • Příjmy/ Výdaje
  • Náklady/ Výnosy
  • Přehledy zůstatků na BÚ


Chcete-li tuto možnost využívat kontaktujte nás na tel. 734 435 913, 377 499 411, nebo nám napište prostřednictvím formuláře pro dotazy:

Výhodné pojištění Vašeho domu


Přezkoumání pojištění vašeho domu – nabídka výhodnějšího pojištění. Naše společnost má uzavřenu rámcovou smlouvu s ČSOB pojišťovnou a.s. SVJ v naší správě exkluzivně nabízíme možnost přezkoumání stávající pojistné smlouvy, tzn. zejména pojistné částky, na kterou je dům SVJ pojištěn (v případě podpojištění nemovitosti pojišťovny významně krátí pojistné plnění!!) a celkový rozsah pojištění rizik renomovanými pojišťovacími makléři. V případě sjednání nového pojištění Vašeho domu lze do nově uzavírané pojistné smlouvy zahrnout komplexnější pojištění (tzn. i ta rizika, která Vaše současná pojistná smlouva nekryje, jako např. pojištění profesní odpovědnosti členů výboru).

Poradenství zdarma


Výběr vhodných dodavatelů, konzultace k výběrovým řízením, v případě potřeby financování investičních akcí. Pomůžeme při výběru bankovního ústavu. Můžeme zprostředkovat nadstandardní podmínky u dvou renomovaných bankovních domů.

Docházka referenta / technika do nemovitosti


Dle potřeby zajistíme službu docházky referenta/technika přímo do nemovitosti pro přímé jednání v objektu s výborem SVJ.

Formulář pro dotazy


Kontaktujte nás na tel. 734 435 913, 377 499 411, nebo nám napište prostřednictvím formuláře:
 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 5.5.2019