Obr: m_r1_c2.jpg

ISO 9001  

Vstup do zákaznické zóny

 

 


Politika kvality


Kvalita je v PS chápána jako schopnost dlouhodobě identifikovat, předvídat a uspokojovat potřeby svých přímých zákazníků i dalších zúčastněných stran - především pracovníků, majitele, partnerů, dodavatelů a společnosti jako celku a eliminovat rizika spojená s dosahováním těchto potřeb.

Jedním ze základních cílů naší společnosti zůstává spokojený zákazník. Nutnou podmínkou dosahování tohoto cíle je poskytnout zákazníkům kvalitu, kterou očekávají. Vedení se zavazuje usilovat o neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, podporovat v tomto úsilí i všechny pracovníky společnosti, plnit požadavky zákazníka, stejně jako zákonné požadavky a požadavky předpisů.

Pro eliminaci rizik spojených s dosahováním základních cílů společnosti jsou každoročně podrobně stanoveny a vyhodnoceny: plán školení (průběžné vzdělávání, BOZP, PO, lékařské prohlídky, pravidelná školení techniků provozu, školení řidičů), plán revizí, údržby a obnovy majetku, finanční plán (měsíční vyhodnocování formou Měsíční zprávy), plán auditů ISO. Současně má společnost uzavřená pojištění podnikatelských rizik, hospodářských rizik a pojištění zaměstnanců na škody způsobené zaměstnavateli.

Pro trvalé dosahování spokojenosti našich zákazníků chceme nadále klást důraz na stabilitu a spolehlivost dodávek tepelné energie, bezproblémový provoz svěřených i vlastních zdrojů, rozšiřování okruhu poskytovaných služeb, péči o zákazníky a jejich informovanost.

CERTIFIKÁTY managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2016
Plzeňské služby s.r.o.

Certifikát managementu kvality pro obor : správa nemovitostí pro majitele bytových domů - vedení účetnictví, vlastní výkon správy, roční vyúčtování předpisů služeb, zajištění odečtů a spotřeby tepla a vody, zajištění oprav a údržby


ČSN EN ISO 9001:2009Ověřit platnost certifikátu


 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 20.12.2018